Föreningen

Användarföreningen Xpower bildades 07 september 2001 av de svenska och åländska användarna av programmet Tekla Xpower som numera heter Tekla Solution Infra and Energy. Sedan 2010 är också användarna i Norge medlemmar i föreningen.

I föreningen jobbar vi i funktionsgrupper för att få till stånd utveckling av de olika modulerna enligt användarnas önskemål. Arbetet sker i nära samarbete med Tekla Software.

Alla företag som köper in Tekla Solution for Infra and Energy erbjuds att bli medlemmar antingen direkt från föreningen eller från försäljarna. Har du frågor så tveka inte att kontakta styrgruppens sammankallare Jan Lindgrén på jan.lindgren[a]el.ax. ersätt [a] med @.